archiveren

Tagarchief: Suryoye


Yesterday was the big game for a place in the ConIFA World Football Cup final between Arameans Suryoye and Ellan Vannin. After 1-1 at half time the Manx came up stronger in the second half to win the game 1-4. Coach Alan was left with few options after three players got injured with a bench already lacking in depth.

1-4, not what you expected, what went wrong?

“We knew this would be a tight game. Three of our players were not fit enough and we had to substitute three injured players early in the game. We did start well and opened the score but lacked the strength to hold them off. It was still 1-1 at halftime but after their second goal we were too tired to turn the game around. Our team was less well organized due too the injuries and substitutions. One player needed 17 stitches to close a wound around his eye. Their tactic was to play the long ball and this proved too much for our defenders. We eventually came up short in physical strength and condition. With few attacking options this is a loss I can find peace with.”

Tomorrow you have to play South Ossetia for third place, are the players motivated enough for this game?

“We shall see, it’s up to the players really. We skipped this morning’s training too find some relief at a pool nearby Östersund. The players can cool their legs in the water and get their mind of last game. As the head coach, I’m more than satisfied with the results of this team. We had little team to prepare and most of the players never saw one another before this tournament. We are in the final four and beat other much bigger nations. I am proud of what we have shown here.”

The bronze medal game will kick-off at 10.00 am CET Sunday 8, at 13.00 Countea de Nissa and Ellan Vannin will meet in the final. See for more information, schedule and live stream http://worldfootballcup.org/


Deze verwijzing naar het Grieks-orthodoxe seminarie in Istanbul geeft in essentie het betoog van Pieter Omtzigt (CDA) weer tijdens zijn motivatie voor de initiatiefnota over het Mor Gabriël klooster. Door verschillende rechtszaken aangespannen door de Turkse staat en dorpen in de omgeving dreigen landerijen en bezittingen onteigend te worden en wordt het de kloosterlingen nog moeilijker gemaakt om er nog te wonen en te werken.  In de nota doet Omtzigt een vijftal aanbevelingen om de dreiging van sluiting van dit eeuwenoude klooster af te wenden:

  1. Samen met Turkije voorstellen om het Mor Gabriel klooster en zijn landerijen in de oorspronkelijke omvang te beschermen en voor te dragen voor de werelderfgoedlijst van UNESCO en af te spreken dat het, net als andere moskeeën en kerken op de lijst, in gebruik blijft als godshuis.
  2. In het kader van 400 jaar contact tussen Nederland en Turkije organiseren beide landen een gezamenlijk bezoek op hoog niveau aan het Mor Gabriel klooster.
  3. Nederland zet in de Raad van Ministers van de Raad van Europa het Mor Gabriel klooster en zijn rechten op de agenda, naar aanleiding van de niet uitgevoerde resolutie 1704/2010 en verzoekt Turkije ten minste een antwoord te formuleren op de gevraagde verbeteringen.
  4. Nederland zet in de Raad van Ministers van de Europese Unie het Mor Gabriel klooster en zijn rechten en onteigende gronden op de agenda, naar aanleiding van de nieuwe wet op stichtingen, die wel nieuwe rechten geeft aan de ‘Lausanne’ minderheden en niet aan de Syrisch-orthodoxe gemeenschap.
  5. De Nederlandse regering schrijft een formele amici-brief aan het Hof in Straatsburg ter ondersteuning van het Mor Gabriel klooster in de door haar aangespannen zaken en ter bescherming van religieuze eigendommen.

In een eerste schriftelijke reactie van minister Rosenthal werden de aanbevelingen maar gedeeltelijk omarmd. Bovendien leek de minister er weinig concrete acties aan te koppelen dus was het aan de Tweede Kamer om hier uitspraken over te doen. Tijdens de bespreking in de commissie Buitenlandse Zaken werd duidelijk dat er brede steun en waardering is voor de nota en de indiener. Concreet werden een aantal moties door de verschillende partijen ingediend. De PVV roept de regering op om alles in het werk te stellen om dreigende sluiting te voorkomen. De gebruikelijke kritiek ten aanzien van Turkije werd door meerdere onderschreven. De partij werd er echter op gewezen dat zij zowel in Nederland bij contacten met Turkse parlementariërs als bij bezoeken van Turkse ministers en diplomaten aan de Europese Unie niet aanwezig is en nooit daar haar steun aan bijvoorbeeld het klooster kenbaar heeft gemaakt. Dit werd ook door het lid Kortenoeven als een gemiste kans gezien. Kathleen Ferrier diende namens het CDA een motie in die Nederland oproept om actief beleid te voeren op het  verbeteren van de positie van christenen in Turkije en het beschermen van het culturele erfgoed. Deze werd door de minister onderschreven en kon op brede steun rekenen zo het zich liet aanzien. Bovendien stelde zij vast dat EU in gesprekken met Turkije over toetreding het Mor Gabriël een nadrukkelijke plaats moet krijgen: “Het staat nu symbool voor alles wat er mis is op het terrein van mensenrechten.”  Naast deze moties diende de SGP er een in die de minister oproept om in de Raad van Ministers het verenigingsrecht in Turkije te agenderen, ook deze lijkt op veel steun te kunnen rekenen hoewel de minister er niet zo happig op was om zaken zo nadrukkelijk op een hoog niveau te bespreken.  De Christenunie was kritisch richting de minister en stelde vast dat Nederland een veel actievere houding mag aannemen. Ook de SP en PvdA spraken hun steun uit voor de nota en van Bommel (SP) vond dat als andere minderheden (Grieken en Armeniërs) wel een officiële status hebben dit ook zou moeten gelden voor de Suryoye in Turkije.

In zijn reactie tijdens de vergadering en later voor de camera van SuryoyoSat stelde Pieter Omtzigt vast dat er een grote kans is dat Nederland concrete acties zal verbinden aan de nota. Het klooster is een belangrijk deel van het cultuur historisch erfgoed van de wereld en het mag niet gebeuren dat sluiting of beperking van de activiteiten er toe leidt dat de christelijke minderheid in Zuidoost Turkije effectief ophoudt te functioneren. Daarom is het van belang dat Nederland op meerdere niveau’s, zowel in Europa als in Turkije, actief laat zien dat zij voor behoud van het klooster is en de rechtszaken moeten stoppen. Door samen te werken met onder andere Duitsland en Zweden (wat al vorm begint te krijgen) kan de druk op Turkije verder opgevoerd worden.

De stemming over de moties staat nog niet op de agenda, zet de RSS feed in de browser aan om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Via onderstaande links zijn de nota en andere bronnen over het Mor Gabriël klooster te raadplegen.

De nota zelf
Dossier Mor Gabriel en rechten van minderheden in Turkije
Officiële site van het klooster (engels, turks, aramees)
WikiPedia pagina over het klooster
Soortgelijke initatieven in Duitsland (duits)